BLOG

Bu bir paradigmadır!

Her çağ, her nesil kendi varsayımları üzerine inşa edilir. Dünya düzdür, veya dünya yuvarlaktır gibi. Olmuş varsaydığımız, gizli kalan yüzlerce varsayım var.Doğru veya yanlış. O zaman, herhalde, eğer tarih bir rehber olacaksa dünya hakkında Olmuş varsaydığımız birçok...

Psikoloji, Kuantumun Etkisinde

Büyük enerji küçük alanlarda ve kısa zaman aralıklarında,Nesne aleminde bir hayli etkileyicidir. Ve bu yüzden atomik fizik icat edildi, tümü anlayabilmek için.Burada yeni bir bilime ihtiyacımız var ve ona kuantum fiziği deniyor...Konusu tartışılabilir tüm hipotezler dizisini kapsıyor;...

Terapi, Her Yanda Terapi

Günümüzde geçerliği olan psikolojik kuram ve öğretiler geçmiş yüzyılın paradigmalarına göre şekillendi. Üzerinde hala tartışılan ve diğer birçok psikolojik kuramın altyapısını oluşturan Freudyen yaklaşımın bizzat kendisi o dönemin geçerli fizik öğretisinin etkisi altında hayat buldu. Doğal olarak...

Terapi Yöntemlerine Eleştiri

Yukarıda kısaca ele almış olduğum psikolojik kuram ve öğretiler geçmiş yüzyılın paradigmalarına göre şekillendi. Artık tüm bu psikoterapi yaklaşımlarının günümüze özgü nevroz ve psikozları ne ölçüde teşhis ve tedavi edebildiği...

Must read

Psikoloji, Kuantumun Etkisinde

Büyük enerji küçük alanlarda ve kısa zaman aralıklarında,Nesne aleminde bir hayli etkileyicidir. Ve bu yüzden atomik fizik icat edildi, tümü anlayabilmek için.Burada yeni bir...

A Look at How Social Media & Mobile Gaming Can Increase Sales

Find people with high expectations and a low tolerance for excuses. They'll have higher expectations for you than you have for yourself. Don't flatter...

Boxtrade Lands $50 Million in Another New Funding Round with IBM

Find people with high expectations and a low tolerance for excuses. They'll have higher expectations for you than you have for yourself. Don't flatter...