Girişimci, Yazar, Eğitmen

Burada sizlere yazdığım kitaplar ve verdiğim eğitimler üzerine yeni bilgiler, döküman ve videolar yayınlayacağım. İçimden geldikçe hayata dair de yazmak istiyorum.

GİRİŞİMCİLİK & PSİKOLOJİ

Blog

Psikoloji, Kuantumun Etkisinde

Büyük enerji küçük alanlarda ve kısa zaman aralıklarında,Nesne aleminde bir hayli etkileyicidir. Ve bu yüzden atomik fizik icat edildi, tümü anlayabilmek için.Burada yeni bir bilime ihtiyacımız var ve ona kuantum fiziği deniyor...Konusu tartışılabilir tüm hipotezler dizisini kapsıyor; Düşünceler,duygular, sezgiler... gerçekten neler dönüyora dair.Uzun zamandır düşündüğümüzden farklı bir...

Bu bir paradigmadır!

Her çağ, her nesil kendi varsayımları üzerine inşa edilir. Dünya düzdür, veya dünya yuvarlaktır gibi. Olmuş varsaydığımız, gizli kalan yüzlerce varsayım var.Doğru veya yanlış. O zaman, herhalde, eğer tarih bir rehber olacaksa dünya hakkında Olmuş varsaydığımız birçok şey gerçekten doğru değil.Fakat biz çoğu zaman bilmeden bu ilkelere...

Terapi Yöntemlerine Eleştiri

Yukarıda kısaca ele almış olduğum psikolojik kuram ve öğretiler geçmiş yüzyılın paradigmalarına göre şekillendi. Artık tüm bu psikoterapi yaklaşımlarının günümüze özgü nevroz ve psikozları ne ölçüde teşhis ve tedavi edebildiği konusu psikolojinin de en büyük açmazlarından biri. Nitekim psikoloji bilimi...

Terapi, Her Yanda Terapi

Günümüzde geçerliği olan psikolojik kuram ve öğretiler geçmiş yüzyılın paradigmalarına göre şekillendi. Üzerinde hala tartışılan ve diğer birçok psikolojik kuramın altyapısını oluşturan Freudyen yaklaşımın bizzat kendisi o dönemin geçerli fizik öğretisinin etkisi altında hayat buldu. Doğal olarak da kuantum öğretisinin, kaos teorisinin ve karmaşıklık biliminin bu kuramlarda...
×